Surface observations / UK / EGOM

Quebec | Canada | USA | France | UK | Europe | Elsewhere

Display: Info & Location for EGOM | Help decoding METAR


Raw surface observations for station EGOM
EGOM 281650Z AUTO 25019KT 9999 -SHRA BKN008/// SCT014/// 05/05 Q0991=